Druty naciągowe 

sadownicze

Metka
Średnica (mm)
   Waga (kg)
  Długość w rolce (m)
Wydłuzenie Obciązenie graniczne (kg)
Drut ocynkowany
EN - 10244
   2,95   40   750 4 %
780
Drut grubocynkowany
EN - 10244
   2,45   40   1000 4 %
590
BEKAERT BEZINAL SELECT
   3,00   25   450 4 %
780
BEKAERT BEZINAL SELECT
   2,2    25    8254 %
460
BEAKERT BEZINAL SELECT    2,00    25    10004 %
380
CRAPAL ARBOLU
   3,00    25    4506/8 %
990
CRAPAL ARBOLU
   2,70    25    5506/8 %
800
CRAPAL TOP50
   3,15    25    4103 %
935
CRAPAL TOP50
   2,8    25    5153 %
740
Linka stalowa ocynkowana (konstrukcja splotu 1 x 19)
   3    64    20003 %
853